Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. BEVEZETÉSCsaba Lajos, adószámmal rendelkező magánszemély, mint adatkezelő vállalja, hogy minden rábízott adatot a jelen jogi közleményben részletezett módon kezel. Az Adatkezelő adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető www.vizparton.hu címen.Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.Az Adatkezelő tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a vele kapcsolatba kerülő partnerek és felhasználók adatainak biztonságát szolgálja.Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi törvénnyel:- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólAz Adatkezelési szabályzatban foglaltakat Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el.2. ALAPELVEK AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSE SORÁNAdatkezelő csak akkor kezel személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés, pl. számlázási adatok).

  Személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítunk, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, és biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EU-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

  3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS
  CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

  Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A számlakészítéshez szükséges adatok kivételével.
  Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg az Adatkezelőnek, akkor az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  3.1 A WWW.VIZPARTON.HU HONLAPOK LÁTOGATÓINAK ADATAI

  Az adatkezelés célja: A regisztrálónak, minél inkább személyre szabott, reklámcélú hírlevél küldése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a hírlevélre regisztráló neve és e-mail címe.

  Az adatkezelés időtartama: Amíg az adatközlő nem kéri adatainak törlését. Az adatok törlése kérhető, minden kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva, vagy az 5. pontban megjelölt bármely elérhetőségen írásban, de akár szóban is.

  3.2 EGYÉB ADATKEZELÉSEK

  Egyéb itt fel nem sorolt esetleges adatkezelések céljáról és az adat kezelésének módjáról az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Cookie-k használata

  A “cookie” egy olyan kis adatcsomag, amelyet a webserver az Ön számítógépének böngészőprogramjában, a merevlemezen tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.

  Annak érdekében azonban, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, alkalmanként “cookie”-kat használunk.

  A cookie-t olyan adminisztratív célokra használjuk, mint például jelszó tárolására, hogy ne kelljen Önnek minden alkalommal újra beírnia a jelszót honlapunk meglátogatásakor, vagy az Ön beállításainak rögzítésére az egyes adatok tekintetében. Vagy cookie-k segítségével „emlékszünk”, arra, hogy feliratkozott, már a hírlevelünkre.

  Bár a cookie rendszerint csak egy “látogatás” tartamáig él, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy törlődnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidővel. A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről.

  Cookie – adatbiztonság A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről. Magánjellegű információ csak úgy kerülhet egy cookie-fájlba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webservernek. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja.

  4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ

  ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során olyan informatikai megoldásokat alkalmaz, hogy a rábízott adatok a jogosulatlan hozzáférés és számítógépes vírusok ellen védve legyenek.

  5. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

  Név: Csaba Lajos
  Cím: 1126. Budapest, Kléh István utca 6.
  Telefon: +36-20/231-1403
  E-mail: vizparton@vizparton.hu

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEJelenleg nincsenek.Az Adatkezelő fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére.7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKJogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatóságnál lehet élni:Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Honlap: http://www.naih.huA szolgáltató adatkezelés nyilvántartási számai:NAIH-113977/2017
  (adatkezelés megnevezése: ” marketing “)

More News

No news has been added yet